Khuyến mại trọn gói hai dịch vụ Internet cáp quang & Truyền hình kỹ thuật số

 Khuyến mại lắp cáp quang và truyền hình kỹ thuật số của Viettel Đồng Nai:

  • Công nghệ hoàn toàn mới GPON, tốc độ nhanh, ổn định, cam kết chất lượng đảm bảo cáp quang 100%
  • Miễn phí modem wifi 4 cổng (Trọn bộ thiết bị đầu và cuối)
  • Miễn phí đầu thu HD.
  • Miễn phí lắp đặt 100% khi khách hàng trả trước tiền cước, giảm giá liên tục trong 24 tháng
  • Lắp đặt nhanh chóng - có nhân viên Viettel đến ký hợp đồng tận nhà.

  Chi tiết khuyến mại lắp cáp quang và truyền hình kỹ thuật số của Viettel Đồng Nai :

 

Gói F10+IPTV

-          Đối tượng: tất cả mọi đối tượng.

-          Tốc độ internet: 10Mbps.

-          Cước Niêm Yết: 327.000đ

-          Cước khuyến mại áp dụng trong 24 tháng: 215.000đ.

-          Ưu đãi của gói cước: sử đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số chất lượng vượt trội. Khách hàng được Viettel cho mượn thiết bị thời gian sử dụng. Khách hàng được mua phần mềm diệt virus (Antivirus) có bản quyền với giá 60.000đ được sử dụng trong 1 năm (rẻ hơn 60% so với giá mua ngoài thị trường).

Nội dung

Đóng trước 3 tháng

Đóng trước 6 tháng

Đóng trước 12 tháng

Đóng trước 18 tháng

Phí hòa mạng

300.000

200.000

-

-

Số tiền đóng trước

645.000

1.290.000

2.580.000

3.870.000

Thời gian trừ cước đóng trước

Trừ cước đóng trước từ tháng 7->9

Trừ cước đóng trước từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

Khuyến mại

-

-

Tặng 1 tháng

Tặng 2 tháng

 

Lưu ý: Phí hòa mạng trên chỉ áp dụng cho Biên Hòa, Long Khánh, các huyện còn lại phí hòa mạng cho các chương trình đóng trước 3T, 6T tương tự là 250k, 150k. Khách hàng đóng trước 12T, 18T sẽ được miễn phí hòa mạng.

Gói F15+IPTV

-          Đối tượng: tất cả mọi đối tượng.

-          Tốc độ Internet: 15Mbps.

-          Cước Niêm Yết: 377.000đ

-          Cước khuyến mại áp dụng trong 24 tháng: 230.000đ.

-          Ưu đãi của gói cước: sử đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số chất lượng vượt trội. Khách hàng được Viettel cho mượn thiết bị thời gian sử dụng. Khách hàng được mua phần mềm diệt virus (Antivirus) có bản quyền với giá 60.000đ được sử dụng trong 1 năm (rẻ hơn 60% so với giá mua ngoài thị trường).

Nội dung

Đóng trước 3 tháng

Đóng trước 6 tháng

Đóng trước 12 tháng

Đóng trước 18 tháng

Phí hòa mạng

200.000

100.000

-

-

Số tiền đóng trước

690.000

1.380.000

2.760.000

4.140.000

Thời gian trừ cước đóng trước

Trừ cước đóng trước từ tháng 7->9

Trừ cước đóng trước từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

Khuyến mại

-

Tặng 1 tháng

Tặng 2 tháng

Tặng 3 tháng

Lưu ý: Phí hòa mạng trên chỉ áp dụng cho Biên Hòa, Long Khánh, các huyện còn lại phí hòa mạng cho các chương trình đóng trước 3T tương tự là 150k. Khách hàng đóng trước 6T, 12T, 18T sẽ được miễn phí hòa mạng.

 

Gói F15+IPTV VOD

-          Đối tượng: tất cả mọi đối tượng.

-          Tốc độ Internet: 15Mbps.

-          Cước Niêm Yết: 623.000đ

-          Cước khuyến mại áp dụng trong 24 tháng: 299.000đ.

-          Ưu đãi của gói cước: sử đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số chất lượng vượt trội. Khách hàng được Viettel cho mượn thiết bị thời gian sử dụng. Khách hàng được mua phần mềm diệt virus (Antivirus) có bản quyền với giá 60.000đ được sử dụng trong 1 năm (rẻ hơn 60% so với giá mua ngoài thị trường).

Nội dung

Đóng trước 3 tháng

Đóng trước 6 tháng

Đóng trước 12 tháng

Đóng trước 18 tháng

Phí hòa mạng

200.000

100.000

-

-

Số tiền đóng trước

897.000

1.794.000

3.588.000

5.382.000

Thời gian trừ cước đóng trước

Trừ cước đóng trước từ tháng 7->9

Trừ cước đóng trước từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

Khuyến mại

-

Tặng 1 tháng

Tặng 2 tháng

Tặng 3 tháng

Lưu ý: Phí hòa mạng trên chỉ áp dụng cho Biên Hòa, Long Khánh, các huyện còn lại phí hòa mạng cho các chương trình đóng trước 3T tương tự là 150k. Khách hàng đóng trước 6T, 12T, 18T sẽ được miễn phí hòa mạng.

Gói F20+IPTV

-          Đối tượng: tất cả mọi đối tượng.

-          Tốc độ Internet: 20Mbps.

-          Cước Niêm yết: 427.000đ

-          Cước khuyến mại áp dụng trong 24 tháng: 250.000đ.

-          Ưu đãi của gói cước: sử đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số chất lượng vượt trội. Khách hàng được Viettel cho mượn thiết bị thời gian sử dụng. Khách hàng được mua phần mềm diệt virus (Antivirus) có bản quyền với giá 60.000đ được sử dụng trong 1 năm (rẻ hơn 60% so với giá mua ngoài thị trường).

Nội dung

Đóng trước 3 tháng

Đóng trước 6 tháng

Đóng trước 12 tháng

Đóng trước 18 tháng

Phí hòa mạng

-

-

-

-

Số tiền đóng trước

750.000

1.500.000

3.000.000

4.500.000

Thời gian trừ cước đóng trước

Trừ cước đóng trước từ tháng 7->9

Trừ cước đóng trước từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

Khuyến mại

-

Tặng 1 tháng

Tặng 2 tháng

Tặng 3 tháng

 

Gói F25+IPTV

-          Đối tượng: tất cả mọi đối tượng.

-          Tốc độ Internet: 25Mbps.

-          Cước Niêm Yết: 477.000đ

-          Cước khuyến mại áp dụng trong 24 tháng: 270.000đ.

-          Ưu đãi của gói cước: sử đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số chất lượng vượt trội. Khách hàng được Viettel cho mượn thiết bị thời gian sử dụng. Khách hàng được mua phần mềm diệt virus (Antivirus) có bản quyền với giá 60.000đ được sử dụng trong 1 năm (rẻ hơn 60% so với giá mua ngoài thị trường).

Nội dung

Đóng trước 3 tháng

Đóng trước 6 tháng

Đóng trước 12 tháng

Đóng trước 18 tháng

Phí hòa mạng

-

-

-

-

Số tiền đóng trước

810.000

1.620.000

3.240.000

4.860.000

Thời gian trừ cước đóng trước

Trừ cước đóng trước từ tháng 7->9

Trừ cước đóng trước từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

Khuyến mại

-

Tặng 1 tháng

Tặng 2 tháng

Tặng 3 tháng

 

Gói F30+IPTV

-          Đối tượng: tất cả mọi đối tượng.

-          Tốc độ Internet: 30Mbps.

-          Cước Niêm Yết: 527.000đ

-          Cước khuyến mại áp dụng trong 24 tháng: 300.000đ.

-          Ưu đãi của gói cước: sử đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số chất lượng vượt trội. Khách hàng được Viettel cho mượn thiết bị suốt thời gian sử dụng. Khách hàng được mua phần mềm diệt virus (Antivirus) có bản quyền với giá 60.000đ được sử dụng trong 1 năm (rẻ hơn 60% so với giá mua ngoài thị trường).

Nội dung

Đóng trước 3 tháng

Đóng trước 6 tháng

Đóng trước 12 tháng

Đóng trước 18 tháng

Phí hòa mạng

-

-

-

-

Số tiền đóng trước

900.000

1.800.000

3.600.000

5.400.000

Thời gian trừ cước đóng trước

Trừ cước đóng trước từ tháng 7->9

Trừ cước đóng trước từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

Khuyến mại

-

Tặng 1 tháng

Tặng 2 tháng

Tặng 3 tháng

 

 

Gói F40+IPTV

-          Đối tượng: tất cả mọi đối tượng.

-          Tốc độ Internet: 40Mbps.

-          Cước Niêm yết: 627.000đ

-          Cước khuyến mại áp dụng trong 24 tháng: 400.000đ.

-          Ưu đãi của gói cước: sử đồng thời hai dịch vụ internet và truyền hình kỹ thuật số chất lượng vượt trội. Khách hàng được Viettel cho mượn thiết bị suốt thời gian sử dụng. Khách hàng được mua phần mềm diệt virus (Antivirus) có bản quyền với giá 60.000đ được sử dụng trong 1 năm (rẻ hơn 60% so với giá mua ngoài thị trường).

Nội dung

Đóng trước 3 tháng

Đóng trước 6 tháng

Đóng trước 12 tháng

Đóng trước 18 tháng

Phí hòa mạng

-

-

-

-

Số tiền đóng trước

1.200.000

2.400.000

4.800.000

7.200.000

Thời gian trừ cước đóng trước

Trừ cước đóng trước từ tháng 7->9

Trừ cước đóng trước từ ngày nghiệm thu dịch vụ.

Khuyến mại

-

Tặng 1 tháng

Tặng 2 tháng

Tặng 3 tháng

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG TẬN NƠI (Lắp đặt siêu tốc, chỉ từ 5 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng. Đăng ký cả ngoài giờ, T7 và Chủ nhật)

 HOTLINE:0251 625 1111NỘI DUNG LIÊN QUAN


ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NÀY

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ


(lời nhắn không bắt buộc, bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ khi nhận được thông tin đặt hàng từ quý khách)

Đặt hàng
Hủy bỏ


BÌNH LUẬN VỀ NỘI DUNG NÀY


Gửi
Xóa
  Hotline
TƯ VẤN HỖ TRỢ

0971 64 82 82

BÁO HỎNG

1800 8119 (miễn phí)

Đợi máy 15s